Info

Frågor att ställa när företagslarm ska väljas

Företagets verksamhet, storlek och plats är bara tre saker som påverkar vilket företagslarm som behövs. Genom att ställa följande frågor blir det lite lättare att avgöra behov av säkerhet.

Var är företaget beläget?

En butik med stora skyltfönster mot en gågata har större behov av företagslarm än företaget som har ett kontor på åttonde våningen. Första frågan blir därmed var företaget är beläget och därmed vilket skydd som redan finns. Är det beläget i en galleria kanske både brandlarm och inbrottslarm redan finns installerat av fastighetsägaren.

Hyr företaget lokalerna?

Om företaget hyr lokalerna kan fastighetsägaren först kontaktas. Det kan eventuellt finnas företagslarm installerat som redan ger ett visst skydd. I vissa fall kan även företagen köpa tillägg till hyran och få ta del av det utökade skydd som larmet kan ge.

Vad behöver skyddas?

Inbrottslarm monteras för att minska risken för inbrott och få väktare på plats om detta ändå skulle ske. Men frågan bör ändå ställas – vad är det som ska skyddas? Är skyddet primärt för att inte någon ska röra sig i företagets lokaler eller finns mycket värdefull egendom som kan stjälas? Är det egendom eller personal som behöver skyddas?

  • Larm med dimma
    Ett så kallat ”larm med dimma” är ett inbrottslarm som aktiverar en tjock dimma i rummet. På ett par sekunder kommer rummet fyllas av denna dimma vilket gör det näst intill omöjligt att orientera sig. Denna säkerhetsdetalj är exempelvis vanlig i smyckesaffärer och andra affärer där det just finns mycket dyr egendom.
  • Skydda personalen
    Är det primärt personalen som behöver skyddas? I detta fall behövs överfallslarm och olika övervakningssystem kopplade till det företagslarm som installeras. Överfallslarm finns i flera olika utföranden samt både mobila och fasta. Även här bör man fundera över vilket skydd som önskas. Ska larmet larma till andra enheter, väktare och/eller polis?

Krävs företagslarm med abonnemang – eller inte?

De flesta företag tecknar företagslarm via ett stort larmbolag. Fördelen är därmed att larmoperatörer får larmet och kan agera utifrån bilder från övervakningskameror. De kan skicka allt från ambulans till väktare och polis. Vid skadegörelse kommer även väktaren att sätta upp tillfälliga skydd till renovering har skett.

Ett mindre företag som inte har något speciellt att skydd – men ändå vill ha larm – kanske klarar sig med ett billigare alternativ. Ett larm som enbart larmar till företagsägaren via en app.