Tungindustri

Genom att se på företagsstruktur ges en tydlig bild över svenskt näringsliv och vad näringslivet främst består av för pelare. Exempelvis är det vård och omsorg som ger flest arbetstillfällen – men det är inte där de största företagen hittas.

Antal anställda – efter näring

Sett över hela Sverige är det flest anställda inom vård, omsorg och sociala tjänster. Det är ca 17 % av befolkningen inom arbetsför ålder som hittas inom denna bransch. I de flesta kommuner är det just denna bransch som dominerar. Men det finns vissa undantag. I Stockholm är det istället företagstjänster som dominerar. Detta med hela 20,26 %. Med tanke på att Stockholm är näringslivets ”hjärta” inom många branscher är det flera branscher som är större än vård och omsorg i just Stockholm. Detta i likhet med hur det privata näringslivet väger tungt i flera andra stora städer. På många mindre orter är det däremot vård och omsorg som allra tydligast är största arbetsgivaren.

Antal anställda – I utländska bolag

Även när det kommer till antal personer som är anställda i utländska bolag är det tydlig skillnad på Stockholm och riksgenomsnittet. Detta speglar mycket väl det näringsliv som ses i Stockholm och de städer som har en tydlig internationell prägel. Under de senaste tio åren har andelen personer som är anställda av utländska företag legat på ca 15 %. Detta medan det i Stockholm varit en nivå på ca 20 %.

Antal anställda – Per arbetsgivare

Den största arbetsgivaren år 2018 var, inte oväntat, Stockholms kommun. Överlag är det kommuner, landsting och statliga myndigheter som dominerar listan över flest anställda. Efter Stockholms kommun kom Västra Götalands Läns Landsting och Göteborgs kommun. Första statliga myndighet kom på femteplats vilket var polisen. Sett till de femton största arbetsgivarna fanns inte ett enda privat företag representerat. Om man däremot går ner på kommunnivå finns självklart skillnader i det svenska näringslivet. I Stockholm kommer exempelvis Ericsson på en andraplats och H&M på en åttonde plats.

Antal anställda – Per privata arbetsgivare

Sett till flest anställda hos privata aktörer i svenska näringslivet är det Volvo som är störst. Här jobbade år 2018 ca 0,44% av alla i arbetsför ålder i Sverige. Andra stora företag är Scania, Ericsson, Saab och Attendo. Genom att se på vilka stora privata företag som finns i Sverige så speglas även näringslivet överlag. Industrin är fortfarande en stor del även om branschen över tid har minskat till förmån för tjänstesektorn.